หน้าหลัก > การหาขนาดชุดชั้นในที่เหมาะสมกับสัดส่วน
การหาขนาดชุดชั้นในที่เหมาะสมกับสัดส่วน

การหาขนาดคัพ : วัดขนาดรอบอกและรอบใต้อก แล้วนำมาหักลบกัน จากนั้นนำค่าที่ได้ ไปเทียบกับค่าในตาราง เพื่อเลือกขนาดคัพที่เหมาะสมของท่าน
การหาขนาดรอบใต้อก : นำค่าที่ได้จากการวัดรอบใต้อก ไปเทียบกับตารางเพื่อเลือกขนาดยกทรงที่เหมาะสม

 

>> คลิก! เพื่อคำนวนหาขนาดไซส์ <<

 

ตารางเทียบคัพไซส์ นิ้ว-เซ็นติเมตร

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.