หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) 

 

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าธุรกิจชุดชั้นในสตรีครบวงจรระดับชั้นนำของโลก”

 

พันธกิจ

ไทยวาโก้ จะมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจอย่างพิถีพิถันถึงคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ความรวดเร็ว ทรัพยากรบุคคลที่เป็นมืออาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาต และเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 72 และร้อยละ 28 ตามลำดับ

การจัดจำหน่ายภายในประเทศมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ของบริษัทฯ สำหรับตลาดต่างประเทศได้จำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก

 ชุดชั้นในสตรี

ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายมากที่สุด ภายใต้เครื่องหมายการค้า Wacoal, WIENNA, B'me, PRESEA, SGARLET, INNINE และ CW-X 

 

ชุดเด็ก

บริษัทฯ ผลิตเสื้อผ้าเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT, Little Wacoal, De bon, ELLE PETITE, ELLE POUPON, AMUSANT และ bsc สินค้าเสื้อผ้าเด็ก มีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าจำหน่ายทั้งหมด

 

ชุดชั้นนอกสตรี

บริษัทฯ ผลิตเสื้อผ้าสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า 5.up, iNNINE, Race', PRESEA, SGARLET, INNINE และ WACOAL BLOUSE สินค้าชุดชั้นนอกสตรี มีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่าจำหน่ายทั้งหมด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://corporate.wacoal.co.th

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.